MiFID bij ING

Terms of Business

Wanneer wij u diensten leveren die onder MiFID vallen dan zijn de ‘Terms of Business’ van ING Wholesale Banking van kracht. Deze juridisch bindende regels vormen de basis voor onze dienstverlening aan u en omschrijven uw rechten en plichten als klant.

De zakelijke voorwaarden onder MiFID betreffen zaken als de opdracht verstrekken tot, en de uitvoering en verwerking van transacties, belangenconflicten en ‘inducements’, elektronische handel, het namens u in beheer hebben van financiële instrumenten, en rapportages aan klanten.

Voor alle MiFID-diensten van ING Wholesale Banking gelden de ‘Terms of Business’ van het land waar de betreffende diensten worden aangeboden, ongeacht uw plaats van vestiging of de plaats waar de transactie wordt uitgevoerd.

Ter toelichting:

  • Een inwoner van land A die zaken doet met een kantoor van ING Wholesale Banking in dat land dient zich te houden aan de ‘Terms of Business’ van land A.
  • Een inwoner van land B die zaken doet met een kantoor van ING Wholesale Banking in land A dient zich eveneens te houden aan de ‘Terms of Business’ van land A, zelfs als de transactie in een derde land wordt uitgevoerd.

U vindt de Terms of Business in diverse talen hier.