MiFID bij ING

Inducements

Informatie met betrekking tot vergoedingen, provisies of voordelen betaald of verschaft dan wel ontvangen of aangenomen door ING aan of van derden.


 

Doel

Wij hechten aan onze relatie met u als cliënt van ING Bank N.V.  en zakelijke partner van ING Wholesale Banking (ING WB). In dat kader zetten wij ons op loyale, billijke en professionele wijze in voor uw belangen. Dit doen wij onder andere door helder en duidelijk te zijn over bepaalde vergoedingen, provisies of voordelen betaald of verschaft dan wel ontvangen of aangenomen door ING WB aan of van derden. In artikel 26, ‘Inducements’, van Richtlijn 2006/73/EG tot uitvoering van de ‘Markets in Financial Instruments Directive’ (MiFID; richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten) worden ten aanzien hiervan specifieke eisen gesteld.

Informatie met betrekking tot vergoedingen, provisies of voordelen betaald of verschaft dan wel ontvangen of aangenomen door ING WB aan of van derden

ING WB zal erop toezien dat vergoedingen, provisies of voordelen betaald of verschaft dan wel ontvangen of aangenomen door ING WB aan en van derden waarvoor krachtens de MiFID een informatieverplichting geldt op deze website zullen worden vermeld. Hieronder enkele voorbeelden van dergelijke kosten, provisies en vergoedingen:

Aan medewerkers van ING WB worden van tijd tot tijd door derden niet-geldelijke voordelen of giften aangeboden. Voor medewerkers van ING gelden strikte richtlijnen met betrekking tot hoe zij ten aanzien van dergelijke voordelen dienen te handelen. Deze richtlijnen zijn vastgelegd in het speciaal daarvoor geformuleerde internationale giftenbeleid (Global Gift Policy).

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de heer Arden Vega, ING Compliance, Amsterdam.