MiFID bij ING

In aanmerking komende tegenpartij

Een in aanmerking komende tegenpartij wordt uitsluitend tot deze categorie gerekend op basis van beleggingsdiensten waarbij sprake is van het overdragen, aannemen of uitvoeren van orders.

 

Een in aanmerking komende tegenpartij is een entiteit die geen beleggingsadvies krijgt en tot een van de volgende categorieën behoort:

  • Beleggingsondernemingen
  • Kredietinstellingen
  • Verzekeringsmaatschappijen
  • UCITS en hun beheermaatschappijen
  • Andere financiële instellingen die geautoriseerd zijn of gereglementeerd worden volgens EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat
  • Commodity dealers en ‘locals’ op effectenbeurzen
  • Nationale regeringen en hun respectievelijke uitvoerende organisaties, inclusief de publieke organen die zich met de nationale schuld bezighouden
  • Centrale banken en supranationale instellingen

Indien klanten uit deze categorieën beleggingsadvies ontvangen worden zij behandeld als professionele klanten. In aanmerking komende tegenpartijen genieten onder MiFID het laagste niveau van bescherming.

 

Internationale transacties

MiFID is een Europese richtlijn die van kracht is zodra zij in nationale wetgeving is omgezet. Voor alle MiFID-diensten van ING Wholesale Banking gelden de gedragscodes voor het bedrijfsleven van het land waar deze diensten worden aangeboden, ongeacht het land van vestiging van u als klant of de locatie waar de transactie wordt uitgevoerd of geboekt.

Voor klanten die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en zaken doen met een ING-vestiging binnen deze regio gelden de zakelijke voorwaarden en regels van het land van vestiging van deze ING-vestiging.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw accountmanager.