De ‘Markets in Financial Instruments Directive’, kortweg MiFID, integreert de markt en regelgeving voor beleggingsdiensten in de Europese Economische Ruimte. De richtlijn harmoniseert de financiële markten en beoogt grotere transparantie en meer bescherming voor beleggers tot stand te brengen.

MiFID vervangt de Investment Services Directive (‘ISD’), de belangrijkste Europese wetgeving voor beleggingsondernemingen en financiële markten sinds 1995, en heeft een grotere reikwijdte dan deze regelgeving. MiFID wil voor zowel institutionele als particuliere beleggers het grensoverschrijdend handelen in effecten gemakkelijker maken.

Zij is van kracht in de gehele Europese Economische Ruimte, dat wil zeggen alle 27 EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

ING heeft integriteit en transparantie altijd al beschouwd als de grondslag voor duurzame relaties met klanten. Wij zullen de gevraagde wijzigingen uitvoeren zodat onze klanten ten volle kunnen genieten van de voordelen die MiFID biedt.

Indien u klant bent bij ING Wholesale Banking en diensten afneemt die onder MiFID vallen dan heeft u van ons een classificatiebrief en informatiepakket over MiFID ontvangen. Op deze website informeren wij u nader over de belangrijkste aspecten van MiFID en wat die voor u betekenen.

 

Klantenclassificatie

Op grond van MiFID worden klanten in drie categorieën ingedeeld:

 

Bij elke categorie behoort een ander niveau van gereglementeerde bescherming, waarbij rekening wordt gehouden met uw profiel en specifieke behoeften. In de classificatiebrief kunt u lezen tot welke categorie u behoort.